Välkommen

Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA) är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. Vi har skapat denna flerspråkiga hemsida på F.W.S. Webplats för att underlätta för de medlemmar i SLAA som inte talar engelska att föra ut detta budskap i världen.

SLAA:s sju huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.

SLAA:s sju huvuddokument är – i prioritetsordning både för översättning och att påbörja sitt tillfrisknande:

1. De tolv stegen
2. De tolv traditionerna
3. SLAA:s tolv begrepp för världsvid service
4. SLAA:s inledningstext
5. Kännetecken på sex- och kärleksberoende
6. 40 frågor för självtest
7. Tecken på tillfrisknande
8. 12 rekommenderade riktlinjer för kontakter med media

Mer information på svenska finns på SLAA:s hemsida i Sverige: www.slaa.se

Om du finner något i denna översättning som är felaktigt eller kan förbättras, var vänlig och kontakta F.W.S. översättningskommitté ”the Conference Translation Committee” (CTC) på mail: https://slaafws.org/ctc
eller tel: +1 210 828 7900
eller fax: +1 210 828 7922
eller postadress:
1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209
U.S.A.

Obs! All konferensgodkänd SLAA-litteratur och utkast till SLAA-litteratur skyddas av upphovsrätt. Följaktligen måste du be om skriftligt tillstånd från The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc, innan du översätter och distribuerar något sådant dokument.

Var vänlig och läs denna artikel om hur man begär tillstånd för översättning: http://tinyurl.com/translateguide och ta hänsyn till den information som finns på: https://slaafws.org/property