TRANS_SLAA-LOGOBW-NEW2014

Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A.)

Fellowship-Wide Services (F.W.S.)
  • Home
  • >
  • SLAA:s åtta huvuddokument

SLAA:s åtta huvuddokument

Share this page:

Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA) är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende.

SLAA:s åtta huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.

SLAA:s åtta huvuddokument är – i prioritetsordning både för översättning och för att påbörja sitt eget tillfrisknande:
1. De tolv stegen
2. De tolv traditionerna
3. De Tolv Begreppen
4. SLAA:s inledningstext
5. Kännetecken på sex- och kärleksberoende
6. 40 frågor för självtest
7. Tecken på tillfrisknande
8. 12 rekommenderade riktlinjer för kontakter med media

Mer information på svenska finns på SLAA:s hemsida i Sverige: www.slaa.se

Om du finner något i denna översättning som är felaktigt eller kan förbättras, var vänlig och kontakta F.W.S. konferenskommitté ”the Conference Translation and International Outreach Committee” (CTIOC) på mail: https://slaafws.org/committee/ctioc
Alternativt kan du kontakta FWS servicekontor:

Sex and Love Addicts Anonymous – Fellowship-Wide Services
2411 NE Loop 410, Suite 122
San Antonio TX 78217 United States
Tel: +1 210 828 7900.
Fax: +1 210 828 7922.
www.slaafws.org/contact

Obs! All konferensgodkänd SLAA-litteratur och utkast till SLAA-litteratur skyddas av upphovsrätt. Följaktligen måste du be om skriftligt tillstånd från The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc, innan du översätter och distribuerar något sådant dokument.

För mer information kring tillstånd kring övesättnings och copyrigt frågor besök: https://slaafws.org/property