Fellowship-Wide Services (F.W.S.)

Välkommen

Share this page:

Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA) är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. Vi har skapat denna flerspråkiga hemsida på F.W.S. Webplats för att underlätta för de medlemmar i SLAA som inte talar engelska att föra ut detta budskap i världen.

SLAA:s sju huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.

SLAA:s sju huvuddokument är – i prioritetsordning både för översättning och att påbörja sitt tillfrisknande:

1. De tolv stegen
2. De tolv traditionerna
3. SLAA:s inledningstext
4. Kännetecken på sex- och kärleksberoende
5. 40 frågor för självtest
6. Tecken på tillfrisknande
7. 12 rekommenderade riktlinjer för kontakter med media

Mer information på svenska finns på SLAA:s hemsida i Sverige: www.slaa.se

Om du finner något i denna översättning som är felaktigt eller kan förbättras, var vänlig och kontakta F.W.S. översättningskommitté ”the Conference Translation Committee” (CTC) på mail: https://slaafws.org/committee/ctioc
eller tel: +1 210 828 7900
eller fax: +1 210 828 7922
eller postadress:
1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209
U.S.A.

Obs! All konferensgodkänd SLAA-litteratur och utkast till SLAA-litteratur skyddas av upphovsrätt. Följaktligen måste du be om skriftligt tillstånd från The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc, innan du översätter och distribuerar något sådant dokument.

Var vänlig och läs denna artikel om hur man begär tillstånd för översättning: http://tinyurl.com/translateguide och ta hänsyn till den information som finns på: https://slaafws.org/property

The design, images, and text of this website are copyrighted and may not be duplicated for use in other publications or websites without the express written permission of The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc.  This website may contain corporate logos for services used by Fellowship-Wide Services for outreach and e-commerce.  No affiliation or endorsement of these is implied.