TRANS_SLAA-LOGOBW-NEW2014

Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A.)

Fellowship-Wide Services (F.W.S.)
  • Home
  • >
  • SLAA:s åtta huvuddokument

SLAA:s åtta huvuddokument

Share this page:

Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA) är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende.

SLAA:s åtta huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.

SLAA:s åtta huvuddokument är – i prioritetsordning både för översättning och för att påbörja sitt eget tillfrisknande:
1. De tolv stegen
2. De tolv traditionerna
3. De Tolv Begreppen
4. SLAA:s inledningstext
5. Kännetecken på sex- och kärleksberoende
6. 40 frågor för självtest
7. Tecken på tillfrisknande
8. 12 rekommenderade riktlinjer för kontakter med media

Mer information på svenska finns på SLAA:s hemsida i Sverige: www.slaa.se

Om du finner något i denna översättning som är felaktigt eller kan förbättras, var vänlig och kontakta F.W.S. konferenskommitté ”the Conference Translation and International Outreach Committee” (CTIOC) på mail: https://slaafws.org/committee/ctioc
Alternativt kan du kontakta FWS servicekontor:

Sex and Love Addicts Anonymous – Fellowship-Wide Services
1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209 U.S.A.
Tel: +1 210 828 7900.
Fax: +1 210 828 7922.
www.slaafws.org/contact

Obs! All konferensgodkänd SLAA-litteratur och utkast till SLAA-litteratur skyddas av upphovsrätt. Följaktligen måste du be om skriftligt tillstånd från The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc, innan du översätter och distribuerar något sådant dokument.

För mer information kring tillstånd kring övesättnings och copyrigt frågor besök: https://slaafws.org/property

The design, images, and text of this website are copyrighted and may not be duplicated for use in other publications or websites without the express written permission of The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc.  This website may contain corporate logos for services used by Fellowship-Wide Services for outreach and e-commerce.  No affiliation or endorsement of these is implied.