TRANS_SLAA-LOGOBW-NEW2014

Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A.)

Fellowship-Wide Services (F.W.S.)
  • Home
  • >
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

Share this page:

אס-אל-איי-איי היא חברותא של שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות המבוססת על המודל החלוצי של אלכוהוליסטים אנונימיים. הדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק לחיות דפוס של התמכרות למין ואהבה. כדי לסייע לחברי אס-אל-איי-איי שלא דוברים אנגלית לשאת את הבשורה ברחבי העולם יצרנו את הדף האלקטרוני הרב-לשוני באתר השירות העולמי של החברותא.

7 מסמכי היסוד של אס-אל-איי-איי מספקים בסיס לתכנית האס-אל-איי-איי ומידע ראשוני על החלמה מהתמכרות למין ואהבה ו/או על איך להתחיל פגישת אס-אל-איי-איי בכל שפה.
7 מסמכי היסוד של אס-אל-איי-איי בסדר עדיפות לתרגום והתחלה של תכנית החלמה הם:

1- שנים-עשר הצעדים.
2- שתים-עשרה המסורות.
3- המבוא לאס-אל-איי-איי.
4- מאפיינים של התמכרות למין ואהבה.
5- 40 שאלות לאבחון עצמי.
6- סימנים של החלמה.
7- 12 קווי המנחה המומלצים למגע עם התקשורת.

מידע נוסף בעברית זמין באתר של הקבוצה הישראלית jerusalemslaa@gmail.com אם את/ה מוצא/ת טעות או רוצה לשפר את התרגום, אנא פנה/י לועדת התרגום של הועידה העולמית בכתובת https://slaafws.org/committee/ctioc או צור/י קשר עם משרד השירות העולמי בכתובת

https://slaafws.org/contact
בטלפון 828-7900 210 1+ או פקס 828-7922 210 1+
או בכתובת
2411 NE Loop 410
Suite 122
San Antonio TX 78217

שימו לב: כל הספרות שאושרה על ידי הועידה של אס-אל-איי-איי וטיוטות הספרות מוגנות על ידי חוקי זכויות יוצרים. לכן, הקפידו לבקש רשות בכתב מהחברותא האוגוסטינית, מכורים אנונימיים למין ואהבה, השירותים לכלל החברותא בע”מ, לפני שאתם מתרגמים או מפיצים מסמכים אלה.

אנא קראו את החיבור בנושא בקשת רשות לתרגום בכתובת:  http://tinyurl.com/translateguide  וכן, עיינו במידע על זכויות היוצרים המופיע בכתובת: https://slaafws.org/property