Velkommen

SLAA er et 12-trinns- og 12-tradisjons-rettet fellesskap basert på Anonyme Alkoholikeres modell. Det eneste kravet for medlemsskap i SLAA er et ønske om å slutte å leve ut et mønster av sex- og kjærlighetsavhengighet.

For å hjelpe ikke-engelsk-talende SLAA-medlemmer å bringe budskapet videre på verdensbasis har vi skapt den flerspråklige hjemmesiden på F.W.S.-websiden.

SLAAs 7 kjernedokumenter danner grunnlaget for programmet til SLAA og gir den grunnleggende informasjonen for å tilfriskne fra sex- og kjærlighetsavhengighet og/eller starte en SLAA-gruppe på et hvilket som helst språk.

SLAAs 7 kjernedokumenter i prioritert rekkefølge for oversettelse og for å begynne i tilfriskningsprogrammet er:

1.  Tolv trinn

2.  Tolv tradisjoner

3.  SLAAs innledningstekst

4.  Kjennetegn på sex- og kjærlighetsavhengighet

5.  40 spørsmål for selvdiagnose

6.  Tegn på tilfriskning

7.  12 anbefalte retningslinjer for kontakt med media

Mer informasjon på norsk er tilgjengelig på SLAAs hjemmeside i Norge: http://sites.google.com/site/slaano/

Hvis du finner en feil eller ønsker å forbedre oversettelsen, er du velkommen til å kontakte the Conference Translation Committee (CTC) på https://slaafws.org/ctc

eller kontakte F.W.S.-kontoret på

https://slaafws.org/contact

eller +1 210 828-7900/+1 210 828-7922 (Fax)
eller
 1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209
USA

NB: All SLAA konferanse-godkjent litteratur og utkast til litteratur er beskyttet av varemerkelover. Som en konsekvens av dette, sørg for å søke skriftlig tillatelse fra Den Augustine Fellowship, Anonyme sex og kjærlighetsavhengige, Fellowship-dekkende Tjenester, Inc. før oversettelse og distribusjon av noe slikt dokument.

Vennligst les denne artikkelen om hvordan å søke tillatelse til å oversette på: http://tinyurl.com/translateguide

og les informasjonen om opphavsrett på https://slaafws.org/property