TRANS_SLAA-LOGOBW-NEW2014

Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A.)

Fellowship-Wide Services (F.W.S.)
 • Home
 • >
 • SLAAs 8 kjernedokumenter

SLAAs 8 kjernedokumenter

Share this page:

SLAA er et 12-trinns- og 12-tradisjons-rettet fellesskap basert på Anonyme Alkoholikeres modell. Det eneste kravet for medlemsskap i SLAA er et ønske om å slutte å leve ut et mønster av sex- og kjærlighetsavhengighet.

SLAAs 8 kjernedokumenter danner grunnlaget for programmet til SLAA og gir den grunnleggende informasjonen for å tilfriskne fra sex- og kjærlighetsavhengighet og/eller starte en SLAA-gruppe på et hvilket som helst språk.

SLAAs 8 kjernedokumenter i prioritert rekkefølge for oversettelse og for å begynne i tilfriskningsprogrammet er:

 1. Tolv trinn
 2. Tolv tradisjoner
 3. Tolv concepts begreper
 4. SLAAs innledningstekst
 5. Kjennetegn på sex- og kjærlighetsavhengighet
 6. 40 spørsmål for selvdiagnose
 7. Tegn på tilfriskning
 8. 12 anbefalte retningslinjer for kontakt med media

Hvis du finner en feil eller ønsker å forbedre oversettelsen, er du velkommen til å kontakte på https://slaafws.org/committee/ctioc https://slaafws.org/committee/ctioc
eller kontakte F.W.S.-kontoret på

Sex and Love Addicts Anonymous – Fellowship-Wide Services
2411 NE Loop 410, Suite 122
San Antonio TX 78217 United States
Tel: +1 210 828-7900
Fax: +1 210 828-7922
https://slaafws.org/contact

NB: All SLAA konferanse-godkjent litteratur og utkast til litteratur er beskyttet av varemerkelover. Som en konsekvens av dette, sørg for å søke skriftlig tillatelse fra Den The Augustine Fellowship (Det Augustinske Felleskapet), Anonyme sex og kjærlighetsavhengige, Fellowship-dekkende Tjenester, Inc. før oversettelse og distribusjon av noe slikt dokument. 

For mer informasjon om hvordan man får tillatelse til å oversette og informasjon om opphavsrett vennligst besøk: https://slaafws.org/property