TRANS_SLAA-LOGOBW-NEW2014

Sex and Love Addicts Anonymous (S.L.A.A.)

Fellowship-Wide Services (F.W.S.)

Velkommen

Share this page:

SLAA er et 12-trinns- og 12-tradisjons-rettet fellesskap basert på Anonyme Alkoholikeres modell. Det eneste kravet for medlemsskap i SLAA er et ønske om å slutte å leve ut et mønster av sex- og kjærlighetsavhengighet.

For å hjelpe ikke-engelsk-talende SLAA-medlemmer å bringe budskapet videre på verdensbasis har vi skapt den flerspråklige hjemmesiden på F.W.S.-websiden.

SLAAs 7 kjernedokumenter danner grunnlaget for programmet til SLAA og gir den grunnleggende informasjonen for å tilfriskne fra sex- og kjærlighetsavhengighet og/eller starte en SLAA-gruppe på et hvilket som helst språk.

SLAAs 7 kjernedokumenter i prioritert rekkefølge for oversettelse og for å begynne i tilfriskningsprogrammet er:

1.  Tolv trinn
2.  Tolv tradisjoner
3.  SLAAs innledningstekst
4.  Kjennetegn på sex- og kjærlighetsavhengighet
5.  40 spørsmål for selvdiagnose
6.  Tegn på tilfriskning
7.  12 anbefalte retningslinjer for kontakt med media

Mer informasjon på norsk er tilgjengelig på SLAAs hjemmeside i Norge: http://sites.google.com/site/slaano/

Hvis du finner en feil eller ønsker å forbedre oversettelsen, er du velkommen til å kontakte the Conference Translation Committee (CTC) på https://slaafws.org/committee/ctioc

eller kontakte F.W.S.-kontoret på

https://slaafws.org/contact

eller +1 210 828-7900/+1 210 828-7922 (Fax)
eller
 1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209
USA

NB: All SLAA konferanse-godkjent litteratur og utkast til litteratur er beskyttet av varemerkelover. Som en konsekvens av dette, sørg for å søke skriftlig tillatelse fra Den Augustine Fellowship, Anonyme sex og kjærlighetsavhengige, Fellowship-dekkende Tjenester, Inc. før oversettelse og distribusjon av noe slikt dokument.

Vennligst les denne artikkelen om hvordan å søke tillatelse til å oversette på: http://tinyurl.com/translateguide

og les informasjonen om opphavsrett på https://slaafws.org/property

The design, images, and text of this website are copyrighted and may not be duplicated for use in other publications or websites without the express written permission of The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc.  This website may contain corporate logos for services used by Fellowship-Wide Services for outreach and e-commerce.  No affiliation or endorsement of these is implied.